MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İş bu sözleşme ; Beylikdüzü OSB Mah. BAKSAV San Sit. Karanfil Cad. No:3 Beylikdüzü / İstanbul adresinde mukim HSC ARITIM SAN. VE TİC. A.Ş. (Bundan böyle kısaca “HSC ARITIM” olarak anılacaktır) ile www.hsckurumsal.com sitesine üye olanlar, sipariş verenler,satın alma işlemi yapanlar, başvuruda bunulan birey/kurum ile (Bundan böyle kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır. www.hsckurumsal.com sitesine üye olmanız ile bu internet sitesinden herhangi bir sipariş gecmeniz veya başvurmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
HSC ARITIM‘ in internet üzerinden müşterilerine online olarak ürün satışı yaptığı, www.hsckurumsal.com adresinde üyelik sistemi , elektronik ortamda alış‐veriş, ürün fiyatı bilgileri alma, elektronik posta, finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebep, sözleşmenin devri, feshi, uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları ve HSC ARITIM ile MÜŞTERİ’nin yükümlülüklerini belirler.

 

MADDE 3‐ ÜYELİK SİSTEMİ

a) Müşteri Kodu: HSC ARITIM tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez.)

b) Yönetici Kullanıcı Adı : Üyelik esnasında müşteri tarafından kullanılan e‐posta adresi kullanıcı adı olarak kabul edilir. Müşteri bu kullanıcı adının değiştirildiğini ya da değiştirileceğini HSC ARITIM’e yazılı olarak bildirmedikçe değiştiremez. Tüm kullanımlarda ve işlemlerde bu kullanıcı adı ile işlem yapılır.

c) Müşteri, www.hsckurumsal.com ’e üye kayıt formunu doldurarak üye olduğu takdirde şahsı, firması hakkında gerçek ve güncel bilgileri verdiğini taahhüt eder. Ayrıca müşteri vermiş olduğu bilgileri de güncel tutacağını kabul etmiş sayılır. www.hsckurumsal.com deki bilgilerin eksik/yanlış olduğu tespit edilirse HSC ARITIM kaydınızı silme yetkisine sahiptir. Müşterinin bir firma/kurumu temsilen üye olması durumunda da işbu madde firma/kurum yönünden de geçerlidir.

d) Şifre: İlk kullanımda geçici şifre HSC ARITIM tarafından belirlenir ya da müşteri kendi şifresini kayıt esnasında belirler. Şifre HSC ARITIM tarafından belirlenmiş ise ilk kullanımda MÜŞTERİ’nin bu şifreyi değiştirmesi zorunludur. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması kesinlikle MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. HSC ARITIM şifre kullanımından doğabilecek olası zararlardan kesinlikle sorumlu tutulamayacaktır. Müşteri şifre ile alakalı tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu HSC ARITIM’e taahhüt eder.

e) Kullanım: MÜŞTERİ’nin www.hsckurumsal.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. HSC ARITIM tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi bir MÜŞTERİ’ye bu hizmeti vermekten vazgeçebilir.

f) HSC ARITIM gerekli gördüğü durumlarda hiçbir bildirime gerek kalmaksızın fiyatlarında ve hizmet biçimlerinde değişiklik yapabilir.

 

MADDE 4 – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

A‐ HSC ARITIM‘İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- HSC ARITIM www.hsckurumsal.com’nin sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik alt yapıyı kurarak, çalışmasını sağlar.

2- HSC ARITIM verilen siparişleri, mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre ya da yurt dışından alınan hizmetlerin teslim süresi göz önünde bulundurularak proje ve siparişlerin hızlı bir şekilde MÜŞTERİ’ye teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir.

3- Sipariş teslimlerinde HSC ARITIM adil bir sıra gözeterek ürün ve proje teslimi gerçekleştirecektir. Siparişlerdeki işlerin hacmi teslimatlar sıralamasını belirlemektedir. Ancak HSC ARITIM’in bilgisi dahilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden HSC ARITIM sorumlu tutulamaz. HSC ARITIM siparişlerde belirtilen hususlarda hizmetini yerine getirir. Siparişlerin ülkede veya bölgede oluşabilecek mücbir sebeplerden dolayı gecikmesinden de HSC ARITIM sorumlu tutulamayacaktır.

4- Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi HSC ARITIM’nin güvenliğinde olup, bu bilgileri HSC ARITIM ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz.

5- HSC ARITIM müşterilerin satın aldığı hizmetleri müşteriye sağlamakla yükümlüdür.

6- HSC ARITIM müşterilerinin aldığı yazılım, tasarım, lisans veya iadesi mümkün olmayan ürünlerde müşterinin isteyeceği değişiklik ve ek düzenlemeleri ek ücret mukabilinde yerine getirecektir. Müşteri ek ücreti siparişin teslimat süresi boyunca HSC ARITIM’e ödemelidir. Ek ücret talep tarihindeki tarifeye göre belirlenir.

 

B‐ MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- MÜŞTERİ tarafından doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde MÜŞTERİ ’lik üyeliğinin HSC ARITIM tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceğini

2- Şifre ve kod kullanımı ile ilgili oluşan veya oluşabilecek tüm zararlardan müşterinin sorumlu olduğunu

3- Verilen siparişlerde HSC ARITIM’ın belirlediği kredi limitleri dahilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise kredi kartı ile ya da ürün tesliminde nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı HSC ARITIM’nın bütün zararlarını tazmin edeceğini;

4- Sisteme tanımladığı “Yönetici Kullanıcı” veya kendi tanımladığı “kullanıcı” adıyla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını;

5- MÜŞTERİ ’nin üye bilgilerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı HSC ARITIM‘nın sorumlu olmayacağını;

6- Servis kullanımı esnasında, kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj, bilgi ve belgelerden HSC ARITIM’ın sorumlu olmayacağını;

7- MÜŞTERİ kullanım hakkını satın aldığı e-ticaret veya web sitesinin kullanımında yapacağı hataların veya veri silinmelerinin düzeltilmesi için HSC ARITIM’e başvurulması halinde ek ücret ödeyeceğini;

8- MÜŞTERİ HSC ARITIM'ten satın aldığı e-ticaret ve web site yazılımlarını HSC ARITIM sunucularından hizmet almaya devam ettiği sürece kullanabileceği ve bu yazılımları ilk satın almada sadece ücret ödeyip sonraki yıllarda bir site lisans bedeli olarak bir yenileme bedeli ödemeden hosting satın alarak kullanmaya devam edebileceğini bilir.

9- MÜŞTERİ HSC ARITIM'ten satın aldığı e-ticaret ve web sitesi hizmetlerini, hosting hizmeti almadan devam edemez. Hosting süresi dolduğunda sitelerinin otomatikmen kapatılacağını ve yedeklerinin saklı tutulmayıp kayıtlardan silinmiş olduğunu bilir ve kabul eder.

10- MÜŞTERİ HSC ARITIM'ten e-ticaret ve web siteleri için aldığı yazılımlarının hiçbir şekilde ftb bilgilerinin, yazılım kodlarının kendisine verilmeyeceğini bilir ve kabul eder.

11- www.hsckurumsal.com’de sunulan hizmetlere HSC ARITIM tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi , bu kurallara uyulmaması halinde, HSC ARITIM‘nın uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini;

12- MÜŞTERİ satın aldığı yazılımların versiyon yükseltme hakkının bulunmadığını ancak HSC ARITIM'in belirleyeceği ücret karşılığında versiyon yükseltebileceğini bilir ve kabul eder

13- HSC ARITIM’in web sitelerinde e-ticaret veya web sitelerin özellikleri, versiyonları açıkça belirtilmektedir. Müşteri HSC ARITIM'in web sitesinde yayımlanan e-ticaret veya web sitelerinin versiyonlarının özelliklerine göre satın aldığını kabul eder. Almış olduğu seviye paketinde bulunmayan özellikleri talep edeceğinde talep tarihindeki fiyatlandırmaya göre ek ücret ödemesi gerektiğini bilir ve kabul eder.

14- Müşterinin satın aldığı web sitelerinde, ayıplı veya eksik çalışan alanlar bulunursa, bunu HSC ARITIM’e mesafeli satış sözleşmesi gereği 7 iş günü içinde yazılı şekilde bildirmediği halde ürünü sağlam ve kusursuz olarak almış sayılacaktır.

15- Müşteri satın aldığı e-ticaret veya kurumsal web site yazılımlarının seviyelere göre desteklendiği ve ek hizmet isterse HSC ARITIM'in belirleyeceği fiyat veya seviye geçişlerine uyacağını bilir ve kabul eder.

16- Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi,yayımlamamayı, dağıtmamayı;

17- HSC ARITIM’in izni olmadan bu servislerde reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı;

18- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslar arası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi Kabul ,beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 5‐ YETKİLER

Bu sözleşme kapsamında HSC ARITIM aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.

a) HSC ARITIM www.hsckurumsal.com sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı MÜŞTERİ üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde HSC ARITIM sorumlu olmayacaktır.

b) www.hsckurumsal.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin ya da hizmetlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye HSC ARITIM yetkilidir. Sipariş girildikten sonra HSC ARITIM yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile HSC ARITIM’nın stok, kapasite ve yoğunluk yapısı ile sınırlıdır. HSC ARITIM siparişi aldıktan sonra bu siparişi iptal ederek MÜŞTERİ’nin ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder.

c) Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili HSC ARITIM tek taraflı olarak her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.

d) HSC ARITIM sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile MÜŞTERİ ’ye ulaştırabilir.

e) HSC ARITIM mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde MÜŞTERİ ‘ye alışveriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.

f) HSC ARITIM kendisine ait olan özel yazılımlarını, standart yazılımlarının ( e-ticaret paketlerinin tek tek veya tümü, web sitesi yaılımlarının tek tek veya tümü , kontrol panelleri, toplumail programlarının ftp leri,) kodlarını MÜŞTERİ'ye hiçbir durumda vermez. Satışını yapmış olduğu e-ticaret ve web site hizmetleri MÜŞTERİ'ye satın alması ile sadece kullanım hakkı olarak sağlanır.

g) MÜŞTERİ'ye sitelerin, yazılımların, programların, kodlarını HSC ARITIM sunucuları hariç hiçbir hosting firmasında tutmasına izin vermez. Bu ftb bilgilerine MÜŞTERİ'nin erişimini de kapalı tutar.

h) HSC ARITIM yazılımlar tamamen kendisine ait olduğunu ve bu yazılımların MÜŞTERİ tarafından herhangi bir nedenle istenemeyeceği veya illegal yollardan elde edilmesinin suç olduğunu beyan eder. HSC ARITIM’e ait yazılımların Müşteri tarafından illegal yollarla elde edilirse HSC ARITIM’in tazminat hakkı saklıdır. Ayrıca bu durumda oluşabilecek tüm zararlardan da MÜŞTERİ sorumlu olduğunu taahhüt eder.

ı) HSC ARITIM MÜŞTERİ’nin www.hsckurumsal.com den başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden HSC ARITIM sorumlu değildir.

j) İş bu sözleşme MÜŞTERİ tarafından, üyelik kaydı gerçekleştirilirken okunur ve kabul edilmiş sayılır. HSC ARITIM gerekli gördüğünde müşterilerinden yetkili kişinin imza sirküleri ile birlikte sözleşmenin ıslak imzalı bir kopyasını talep eder ve böylece müşteriye imkanlar sağlanmaya başlanır. HSC ARITIM bu sözleşmeyi imzalamış veya daha önce imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan MÜŞTERİ’ lerin yeni bir şifreye sahip olmaları gerektiğini isteyebilir ya da müşterilerin şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.

k) HSC ARITIM müşterilerin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam, v.b ticari amaçları için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

m) HSC ARITIM www.hsckurumsal.com servislerinin güvenli, hatasız ve zamanında kullanımından, servis kalitesinden, doğru ve güvenilir sonuçlardan ve bu konudaki beklentileri taahhüt etmez.

n) HSC ARITIM üyelerin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotalara artırma ve eksiltme hakkına şimdiden sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı HSC ARITIM sorumlu değildir.

o) HSC ARITIM gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri , üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektiren haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.

 

MADDE 6 – KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

a) İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda iki tarafta defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. Maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak hesap uyuşmazlıklarında HSC ARITIM in Ticari defter kayıtları ve yanı sıra her türlü dijital kayıtlar esas alınır.

 

MADDE 7‐ GİZLİLİK

a) MÜŞTERİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde www.hsckurumsal.com sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder.

b) HSC ARITIM MÜŞTERİ’nin bu bilgileri üçüncü kişilere ve kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, MÜŞTERİ bu nedenle HSC ARITIM‘nın uğrayacağı bütün zararları kayıtsız şartsız tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.

c) MÜŞTERİ, HSC ARITIM’e ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

MADDE 8‐ ÜRÜN TESLİMATI

a) HSC ARITIM www.hsckurumsal.com adresinde müşterisini kullanımına sunduğu tüm ürünleri mümkün olacak en kısa sürede teslim etmeye azami gayret eder. Yurtdışı ya da diğer unsurlara bağlı olarak meydana gelecek olan gecikme ya da işlem iptallerinde HSC ARITIM herhangi bir sorumluluk altına girmeyeceğini peşinen beyan eder ve müşteri teslim almadığı ürünler için gecikmelerden dolayı HSC ARITIM'i sorumlu tutamaz. HSC ARITIM www.hsckurumsal.com adresinden müşterinin siparişlerinin online teslim eder ve e‐posta ile müşteriye bildirir. Müşteriye ulaşmayan e‐postalardan HSC ARITIM sorumlu tutulamaz ve müşteri siparişlerini www.hsckurumsal.com adresinden takip edeceğini kabul eder. HSC ARITIM'in sağadığı hizmetlerin yenileme dönemlerinde müşterinin belirttiği otomatik yenileme esasları kredi yetersizliği ya da kayıtlı kredi kartlarının onay vermemesi durumunda HSC ARITIM tarafından uygun görüldüğünde iptal edilebilir. Web projelerinin teslimi müşterinin göreceği şekilde demo adreslerinde yayına alınır. HSC ARITIM'in uygun gördüğü ödeme ve diğer şartlar yerine getirildiğinde projeler talep edilen web alanlarında yayına alınacaktır.

b) Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı HSC ARITIM, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e‐mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar. Bu durumun devam süresince müşteri adına e‐mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve müşteriye ait e‐mail hesapları durdurularak gelen e‐mailler geri çevrilir.

c) İADE ; Üyeler web adresi ve domain name, hosting, sunucu kiralama, web tasarımı, e-ticaret yazılımı ve diğer tüm yazılımsal ürünler ve benzeri gibi kişiye has düzenlenen hizmetlerin iadesini Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca talep edemez.

 

MADDE 9‐ ÖDEME ORGANLARININ KULLANIMI VE KOŞULLAR

a) MÜŞTERİ, HSC ARITIM’e ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri www.hsckurumsal.com adresinde kullandığı kredi kartlarının ve diğer ödeme bilgilerinden kayıtsız şartsız sorumludur.

b) HSC ARITIM şüpheli gördüğü tüm ödemeleri ve kredi kartı çekim işlemlerini iptal edebilir ve müşterinin tüm hizmetlerini durdurma hakkını saklı tutar.

c) Ödeme işlemleri yapılmayan tüm hizmetler HSC ARITIM tarafından duraklatılır ve gecikmiş ödemelerde farklı fiyat politikası uygulanacağını müşteri bilir.Müşteri www.hsckurumsal.com adresindeki kredi kartı bilgilerinin kayıt edilmesine ve bu bilgilerin müşterinin hizmetlerinin yenilenmesinde kullanılmasına peşinen müsade eder.

d) Müşterinin kayıtlı kredi kartı bilgileri bir havuzda toplanmaz ve 3. Şahıslarla her ne koşulda olursa olsun paylaşılmayacağını HSC ARITIM beyan eder.

e) Elektronik ortamda oluşturulan mail order ve kredi kartı ödemelerindeki bilgilerin doğruluğunu müşteri taahüt eder. Bilgilerin yanlış olması durumunda doğacak zararları ve hizmetlerin haber vermeden durdurulacağını bilir ve kabul eder.

f) Müşteriye sunulan ödeme organlarını HSC ARITIM dilediği zaman değiştirebilir ya da müşterinin kullanımına kapatabilir.

g) MÜŞTERİ ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Müşteriye tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, HSC ARITIM, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Müşteriden talep edebilir. Müşterinintalebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise HSC ARITIM siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

MADDE 10 – VERGİLENDİRME

HSC ARITIM‘nın www.hsckurumsal.com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi kanunlarına göre vergilendirilecektir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca MÜŞTERİ ‘nin kayıt düzeni ile ilgili sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

 

MADDE 11 – TEBLİGAT ADRESİ

Tarafların bu sözleşmede mevcut adresleri, resmi tebligat adresleri olup, adres değişiklikleri, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Aksi takdirde, bu adresler tebligat adresi olarak geçerliliğini sürdürür.

 

MADDE 12‐ MÜÇBİR SEBEPLER

a) Tabii afetler (deprem,sel vb) yangın,salgın hastalık, grev, lokavt, sivil ve askeri idare kısıtlamaları, ihtilal, isyan, dahili kargaşa ,ambargo gibi tarafların kontrolü dışında gelişen olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir.

b) Taraflar, mücbir sebebi, ortaya çıktığı anda derhal karşı tarafa yazılı olarak bildirmek ve mücbir sebebin taahhütlerini ne şekilde etkileyeceğini, gerekçeleri ve delilleriyle birlikte açıklamak zorundadırlar. Aksi takdirde, mücbir sebebe dayanarak Sözleşme’den kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmekten imtina edemeyeceklerdir.

 

MADDE 13‐ UYGULANACAK HÜKÜMLER

İşbu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yürürlükte bulunan kanunlar (TTK,BK,MK,HUMK ve diğerleri) uygulanacaktır. Taraflar sözleşme hükümlerini ancak yazılı ve karşı tarafın rızası dahilinde değiştirebilir.

 

MADDE 14‐ DİĞER HÜKÜMLER

a) İşbu sözleşmede yer alan bazı hüküm, şart ve metinlerde geçersizlik, bağlamazlık, iptal edilebilirlik, kanuna veya resmi makamların talimatlarına herhangi bir şekilde veya icra edilemezlik hali bulunması, diğer hükümlerin ve bu sözleşmenin ve eklerinin, belgelerinin ve senetlerin bağlayıcılığını etkilemez. Tarafların bu sözleşmedeki haklarını kullanmaması hali dahi, bu haklarını dilediği bir zamanda kullanmasını etkilemez.

b) İşbu Sözleşme, sadece yazılı olarak değiştirilebilir, düzeltilebilir ve tarafların usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından imzalanır.

c) Taraflardan hiçbiri, diğer Tarafın yazılı muvafakatini almadan işbu Sözleşmeyi temlik edemez veya sözleşme ve protokollerden doğan yükümlülüklerini alt-sözleşme yolu ile devredemez.

d) Taraflardan herhangi birinin Sözleşmede belirtilen haklardan veya yetkilerden yahut müeyyidelerden birini uygulamaması, söz konusu hakkın ve takip eden hakların kaybı anlamına gelmez ve bu yönde bir teamül oluşturamaz.

 

MADDE 15‐ YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İstanbul (Çağlayan) İcra daireleri yetkili olacaktır.

 

MADDE 16‐ YÜRÜRLÜLÜK

Müşteri www.hsckurumsal.com adresine üye olurken bu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan eder ve bu sözleşme bu andan itibaren yürürlüğe girer. HSC ARITIM gerekli gördüğü zaman bu sözleşmeyi müşterinin imzalamasını ve HSC ARITIM yetkililerine ulaştırmasını talep eder.